Preskoči na vsebino


Sočerška podružnična cerkev sv. Martina v TREBEŠAH

Pavel Naldini v svoji knjigi iz leta 1700 zapiše: »Tretja vas, ki še spada pod sočerško župnijo, so Trebeše. Skladno z naseljem, ki je manjše od drugih, je majhna tudi njegova cerkev, posvečena sv. Martinu, milostnemu vojščaku. Predniki Trebeš zase in svoje potomce res niso mogli izbrati primernejšega zavetnika od Martina, ki je prežet z milostjo, podaril svoj vojaški plašč in si nadel beraško ogrinjalo. V tej vasi je tudi pobožna pomoč laične bratovščine večja kot v cerkvah v drugih doslej omenjenih vaseh.«  (Pavel Naldini, Cerkveni krajepis mesta in škofije Koper, Koper 2001 - ob 300 letnici izdaje izvirnika, str. 276)

Cerkev posvečena sv. Martinu stoji na vrhu vzpetine nad vasjo Trebeše. Manjša cerkev z dvojnim zvonikom na preslico je zgrajena iz kamna – peščenjaka. Okoli cerkve je pokopališče obdano z zidovjem. Cerkev je orientirana proti zahodu.

V tlorisu je cerkev pravokotne oblike, z ravnim stropom, kamnitim tlakom in s po dvema oknoma na vsaki strani. Prostor prezbiterija je nekoliko ožji. Na vzhodni strani stene prezbiterija so na vsaki strani oltarne mize vrata, ki vodijo v za oltarni prostor – dozidan v prejšnjem stoletju, ki se uporablja kot zakristija.

Na kamniti oltarni mizi in na podstavkih je postavljen lesen kip sv. Martina. Na zahodni steni je nad vrati pevski kor.
Print Friendly and PDF


obiski spletne strani']); _gaq.push(['_setDomainName', 'zupnija-socerga.rkc.si']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); }