MED NAMI SO DELOVALI Duhovniki v Gradinu (vikariat) od '1780' do danes: '1780' – 1811 Giovanni Battista Ermanis 1811 – 1815 Đuro Bertetič 1815 – 1816 Đuro Vesnaver - tu pokopan 1816 – 1854 Anton Miani 1854 – 1855 Bartolomej Urankar 1855 – 1856 Franc Vidmar 1857 – 1860 Anton Svetlin 1860 – 1862 Jakob Sajovec 1862 – 1874 Ivan Obreza - tu pokopan 1874 – 1878 Frančišek Repič 1878 – 1883 Jakob Leben 1883 – 1894 Luka Možina 1894 – 1895 Franc Pospišil 1895 – 1906 Waclav (Venceslav) Folta 1906 – 1908 Waclav Folta (upravljal iz Topolovca) in Andrej Ščitar upravljal iz Pregare), g. Anton Nedved (upravitelj izpraznjene kaplanije iz župnije Šterna) 1908 – 1910 Ivan Zega 1910 Simon Sironić 1910 – 1911 Waclav Folta (upravljal iz Topolovca) 1911 – 1913 Ferdinand Stadler 1913 – 1915 Waclav Folta (upravljal iz Topolovca) 1916 – 1917 Emil Wester (upravljal iz Pregare) 1917 – 1922 Franc Žužek (upravljal iz Topolovca) 1922 – 1923 Frančišek Kemr 1923 - 1924 Ivan Zega (upravljal iz Topolovca) 1924 - 1925 Matej Klun (upravljal iz Šterne) 1925 Ivan Valentin - tu pokopan 1925 - 1926 Matej Klun (upravljal iz Šterne) in Ivan Mezinec (upravljal iz Trušk) 1926 - 1927 Blaž Vattovaz 1928 - 1929 Ivan Zega (upravljal iz Pregare) 1929 - 1930 Giovanni Golfetto 1930 - 1931 Ivan Zega (upravljal iz Pregare) 1931 Giuseppe Giovagnoli (upravljal iz Šterne) 1931 - 1932 Jurij Knafeljc 1932 - 1933 Luigi Parentin (upravljal iz Pregare) 1933 - 1935 Giuseppe Riccato (upravljal iz Šterne) 1935 Srečko Stifančič (upravljal iz Pregare) 1935 - 1937 Ernest Belle 1937 - 1940 Jakob Marinšek 1940 - 1942 Constans Sieff 1942 - 1944 Albin Tkavc 1944 - 1946 Slavko Kalac upravljali iz Pregare: 1946 – 1949 Angel Kosmač 1950 - 1959 Ivan Brajkovič 1959 - 1972 Albin Banko 1973 Nefat Atilije 1973 – 1986 Anton Ličan 1986 - 1989 Ludvik Kastelic 1989 - 1996 Anton Požar upravljali iz Movraža: 1996 - 1999 Bogdan Vidmar 1999 – 2001 Robert Ušaj 2001 - 2003 Marijan Križaj upravljali iz Sočerge: 2003 - 2010 Nikolaj Rupnik 2010 - Jožef Jakopičhttp://zupnija-socerga.rkc.si/index.php/content/display/43