cerkev SVETEGA KRIŽA

Cerkev posvečena sv. Križu stoji na koncu vasi Gradin, na hribu imenovanem Soline nad dolino Dragonje. V gradinski cerkveni kroniki se omenja, da je Gradin že v 16. stoletju dobil manjšo kapelico posvečeno sv. Križu.

  • Novo in povečano cerkev sv. Križa leta 1782 je posvetil novigrajski škof Giovanni Domenico Stratico, O. P. (1776 – 1784).
  • Okoli cerkve se tega leta (1782) vzpostavili tudi pokopališče, ki je bilo v rabi do leta 1901, ko se napravi novo pokopališče na severno-vzhodni strani cerkve. Danes je okoli cerkve s kamnitim zidom ograjena zelenica s kamnitim tlakovanim vhodom v cerkev.
  • Istega leta (1782) je bila v bližini sezidana hiša za kaplana. Do tega leta naj bi kaplani bivali v privatnih hišah. 
  • Leto 1782 je pomembno, ker postane Gradin samostojna kaplanija. Kar sicer pomeni, da še vedno ostaja pod župnijo Šterna, gradinski duhovniki pa so kot izpostavljeni kaplani samostojno opravljali vsa duhovniška opravila, razen porok, ki so pripadale župniku v župniji Šterna, s tem seveda tudi vpisi v poročno knjigo.  

Cerkev je orientirana proti zahodu. Obnovljena je bila leta 1926. Takrat dvignejo zidove cerkve za 80 cm, napravijo novo streho ter prestavijo glavni oltar v nov prezbiterij.

Ob obnovi strehe in zvonika leta 2001 so v južni steni ladje našli ostanke starega portala ter manjša kvadratna okna prvotne cerkve na notranji zahodni steni ob zvoniku.

Leta 1931 je bila tlakovana z betonsko črno-belo šahasto položenimi betonskimi ploščicami.

V ladji sta ob slavoločni steni postavljena enako oblikovana oltarja. Kaplan Jakob Sajovec je dal napraviti (sezidati) dva oltarja v cerkvi: levega na čast Blaženi Devici Mariji in drugega na desni strani na čast sv. Valentinu. Za oba oltarja so zbrali denar verniki iz kaplanije. Oltarja sta iz kamna, izklesal jih je Antun Cuchian iz Pule. Edini letnici 1861, ki ju ima cerkev, sta vklesani v stopniščni del obeh stranskih oltarjev.

V prezbiteriju je samo kamnita oltarna miza, ki stoji na štirih stebrih. Pod njo je lepa kamnita intarzija z IHS.

 

Danes nad oltarno menzo visi na vzhodni steni velik križ s Kristusom.

Prej je tu stal glavni oltar, ki so ga leta 1777, pred posvetitvijo cerkve kupili iz cerkve sv. Valentina v Črnem Kalu. V tamkajšnji župnijski kroniki iz leta 1898 se omenja na strani 112, da so prodali star oltar leta 1777 »srenji ali komunu Gradina«.

Kaplan Franc Vidmar se je zelo trudil za olepšanje cerkve. Leta 1856 so ljudje na njegovo in pobudo starešina Gregorja Pavliča zbrali denar in kupili, pri Jakobu Tavčarju z Buj, kip sv. Helene. Le ta obnovi še oltar in tabernakelj.

Na zahodni steni je lesen pevski kor. Sloni na zvoniku, ki se vključuje v zahodno steno in ustvarja motiv zahodne empore. 

 obiski spletne strani']); _gaq.push(['_setDomainName', 'zupnija-socerga.rkc.si']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); }