Sočerška podružnična cerkev sv. Martina v TREBEŠAH

Pavel Naldini v svoji knjigi iz leta 1700 zapiše: »Tretja vas, ki še spada pod sočerško župnijo, so Trebeše. Skladno z naseljem, ki je manjše od drugih, je majhna tudi njegova cerkev, posvečena sv. Martinu, milostnemu vojščaku. Predniki Trebeš zase in svoje potomce res niso mogli izbrati primernejšega zavetnika od Martina, ki je prežet z milostjo, podaril svoj vojaški plašč in si nadel beraško ogrinjalo. V tej vasi je tudi pobožna pomoč laične bratovščine večja kot v cerkvah v drugih doslej omenjenih vaseh.«  (Pavel Naldini, Cerkveni krajepis mesta in škofije Koper, Koper 2001 - ob 300 letnici izdaje izvirnika, str. 276)

Cerkev posvečena sv. Martinu stoji na vrhu vzpetine nad vasjo Trebeše. Manjša cerkev z dvojnim zvonikom na preslico je zgrajena iz kamna – peščenjaka. Okoli cerkve je pokopališče obdano z zidovjem. Cerkev je orientirana proti zahodu.

V tlorisu je cerkev pravokotne oblike, z ravnim stropom, kamnitim tlakom in s po dvema oknoma na vsaki strani. Prostor prezbiterija je nekoliko ožji. Na vzhodni strani stene prezbiterija so na vsaki strani oltarne mize vrata, ki vodijo v za oltarni prostor – dozidan v prejšnjem stoletju, ki se uporablja kot zakristija.

Na kamniti oltarni mizi in na podstavkih je postavljen lesen kip sv. Martina. Na zahodni steni je nad vrati pevski kor.obiski spletne strani']); _gaq.push(['_setDomainName', 'zupnija-socerga.rkc.si']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); }