Kaplanija TOPOLOVEC - cerkev sv. Hieronima (Topolovec)

TOPOLOVEC – sv. Hieronim

V zasnovi romanska cerkev sv. Hieronima, ki je v zelo slabem stanju in vendar še nekako stoji, leži na osamljenem kraju na manjšem bregu pod vasjo Topolovec, na kraju, ki ga danes imenujejo »Stari Topolovec«.

Po pripovedi naj bi iz Zrenja sem prišel sv. Hieronim. Cerkvica naj bi bila zato zelo stara, ena starejših cerkva iz tukajšnjega območja. Okrog cerkve je zapuščeno pokopališče, kamor so nosili pokopavat tudi iz oddaljenih krajev. Govorilo se je, da je bilo v tej cerkvi zakopano veliko bogastvo, ki pa naj bi bilo že zdavnaj pokradeno. Pred ne veliko leti pa nekatere »lakomnike« to ni ustavilo in so prekopali mesto oltarja.  

V inventariju cerkve iz julija leta 1886 beremo, da je bila leta 1883 cerkev restavrirana in blagoslovljena in da je imela 1 zvon.

Marjan Zadnikar je v knjigi Romanika v Sloveniji o cerkvi zapisal: »Cerkev leži pod vasjo Topolovec na nekakšnem pomolu nad dolino Rokave, obdana z zidom nekdanjega pokopališča in sredi ruševin že zdavnaj opuščenega ozemlja. Obrnjena je proti jugovzhodu. Na zunaj se kaže s preprosto zasnovo na enotnem pravokotniku, tako da je sklenjena kvadratna gmota stavbe lahko pokrita z dvokapno streho, ki je bila sprva zložena iz kamnitih plošč. Stene so zidane tako, da gredo skladi za silo obdelanih kamnov v nizkih vodoravnih vrstah, ki zajamejo v enaki višini tudi ogle. Razen režastega okenca v vzhodni steni, so bile vse druge odprtine kasneje predelane, prav kakor stenski zvoniček z odprtimi linami nad zahodno fasado. Notranjščina cerkve obsega pri 80 cm debelih stenah, preračunanih le na raven strop, pravokotno ladjo, na vzhodni strani pa je v debelini zaključne stene vpisan prečno pravokoten oltarni prostor, obokan z vzdolžnim banjastim obokom polkrožnega prereza.

Nastanek cerkve istrskega tipa, ki je tu regionalno pogojena, sodi v romansko dobo, ki pa se je v tem zatišnem kulturnem prostoru zaradi trdoživosti načina gradnje lahko zavlekla vse v 14. stoletje.«

 

KAPELICA - znamenje: pred vasjo Topolovec - postavljena 2007obiski spletne strani']); _gaq.push(['_setDomainName', 'zupnija-socerga.rkc.si']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); }